Minska utsläppen i Stockholm | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 2
  • 741
  • PDF

Minska utsläppen i Stockholm | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om hur man på bästa sätt kan minska utsläppen i Stockholm.

Utdrag

Hur? – Genom att få folk att sluta ta bilen och börja åka kommunalt. För att få folk att börja åka kommunalt istället för att ta bilen så behöver vi satsa mer på kollektivtrafiken genom att bygga ut den och göra den mer tillgängligt samt attraktiv för alla. Priserna behöver sänkas, som det ser ut idag så tjänar folk på att ta bilen istället för att köpa ett SL-kort och börja åka kommunalt. Så att satsa på kollektivtrafiken är det största steget som Stockholms stad kan göra för att minska utsläppen och bli mer ekologiskt hållbart.

Enligt beräkningar som Stockholms stad har utfört så har utsläppen av växthusgaser per person i Stockholm minskat. ”Minskningen av utsläppen bedöms främst bero på effektivare fordon, ökad andel miljöfordon samt ökad gång och cykeltrafik, men även på den något minskade personbilstrafik inom kommunen.”... Köp tillgång för att läsa mer

Minska utsläppen i Stockholm | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.