Mitos i lökceller | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • A
 • 4
 • 884
 • PDF

Mitos i lökceller | Labbrapport | Biologi

En labbrapport där eleven observerar de olika stegen av mitos i lökceller. Mitos är delningen av cellkärnan. Det är en del av cellcykeln där kromosomer delas upp i två nya identiska set av kromosomer, och där varje set hamnar i en egen cellkärna.

Innehåll

Inledning 1
Hypotes 1
Material och metod 1
Ressultat 2
Diskussion 3
Sammanfattning 3
Fotnötter 3
Källförtäckning 4
Källkritik 4

Utdrag

INLEDNING
Vi vill få mer förståelse för de olika faserna i mitos. För att uppnå detta studerar vi lökrotsspetsar där celltillväxten är kraftig. Här finns alltså celler i alla olika stadier av mitos.

HYPOTES
Som bilden indikerar är det en väldigt liten andel av cellens tid som cellen spenderar i mitos, celldelning. Majoriteten av sin tid spenderar cellen i interfas. Därför tror jag att det kommer att bli svårt och ta lång tid att hitta celler som befinner sig i de övriga fyra faser; profas, metafas, anafas, telofas.

MATERIAL OCH METOD
• 1 lök (fyra rot spetsar)
• Fargvätska (2g orcein i 100 cm3 45% Hac)
• Fixeringsvätska (9 delar färgvätska och 1 del 1M HCl)
• Mikroskop
• Objekt och täckglas
• Filterpapper
• Urglas
• Brännare
• Skarpell... Köp tillgång för att läsa mer

Mitos i lökceller | Labbrapport | Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  labbrapporten är lättförståelig och lätt att följa.