Mjölkproduktion | Livscykelsanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap B
  • VG
  • 3
  • 654
  • PDF

Mjölkproduktion | Livscykelsanalys

En livscykelanalys av mjölkproduktion - mjölkens väg från gård till konsument. Fokus ligger bland annat på markanvändning, energi, material, klimatpåverkan, utsläpp av växthusgaser, försurning och övergödning, samt förvaring och återvinning av mjölkförpackningar.

Innehåll

MJÖLK - FRÅN GÅRD TILL KONSUMENT
- Markanvändning
- Energi och material
- Klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser
- Försurning och övergödning
- Förvaring
- Mjölkförpackningarna
- Källor

Utdrag

Mjölk är ett viktigt baslivsmedel för alla. Sverige är ett naturligt land för mjölkproduktion där folk dricker 89,4 liter per person och år (2012). Men mjölkproduktionen och kor påverkar vår miljö på något sätt liksom allt annan produktion av livsmedel och levande. Hur kan mjölk produktionen påverka vår miljö? Livscykel analys är ett bra sätt att svara på fågan. Då följer man mjölk tillvärkning från gården till konsumenten.

I en livscykelanalys följer man produktion från gården till konsumenten. Miljöbelastningen sker under olika faser i mjölkens tillvärkning: produktionen på gården, transporter, mejeriproduktion, förpackningen och slutligen butik och konsument. Under de här faserna har betaktades följande miljöeffektkategorier: Markanvändning, energi och material, klimat påverkan och utsläpp av växthusgaser, försurning och övergödning... Köp tillgång för att läsa mer

Mjölkproduktion | Livscykelsanalys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-02-13
    Bra och utredande text mycket information