Mjölksyrahalt i filmjölk | Labbrapport | Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • B
 • 4
 • 866
 • PDF

Mjölksyrahalt i filmjölk | Labbrapport | Kemi A

En labbrapport i Kemi A, vars syfte är att bestämma halten mjölksyra i tre olika sorters filmjölk. Detta görs med hjälp av titrering där basen natriumhydroxid tillsätts i en E-kolv med mjölksyra.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledning
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskusson

Utdrag

Material och metod:
- E-kolv 100 ml
- Byrett med stativ och hållare
- Slaskbägare
- Tratt
- Mätglas 50 ml
- Våg
- Destillerat vatten
- Fenolftalein
- Magnetomrörare
- Magnetloppa
- Filmjölk av tre sorter
- 0,100 M NaOH

Byretten monterades i stativet och fylldes med hjälp av slaskbägare och tratt, med 0,100 M NaOH- lösning. Byretten ställdes in så att vätskeytan stod på nollstrecket.

Mätglaset vägdes tomt. Sedan mättes det upp ca 10 ml av filmjölken och vägdes återigen.

Filmjölken överfördes från mätglaset till E- kolven och för att få med all filmjölk sköljdes mätglaset fyra gånger med destillerat vatten.

Därefter tillsattes 10 droppar fenolftalein och en magnetloppa till E- kolven som placerades på magnetomröraren.

För att undvika stänkning vid titreringen nåddes byrettspetsen ner ca 1 cm i kolvhalsen. Magnetomröraren sattes igång och byrettkranen öppnades försiktigt så att NaOH- lösningen droppades sakta ner i E- kolven.
Titreringen avbröts när filmjölken fått en svagt rosa färg och volymen NaOH avlästes. Sedermera beräknades substansmängden mjölksyra och därpå dess massa. Filmjölkens mjölksyrahalt uttryckt som masshalt beräknades.
Samma bestämning gjordes med de två återstående filsorterna... Köp tillgång för att läsa mer

Mjölksyrahalt i filmjölk | Labbrapport | Kemi A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välförklarat! Bra gjort
 • 2014-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  det är bra och hjälpen