Mobbning | Definition | Orsaker | Lagar mot mobbning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • B
 • 6
 • 1345
 • PDF

Utredande text: Mobbning | Definition | Orsaker | Lagar mot mobbning

En utredande text om mobbning, skriven av en elev med svenska som andraspråk. Fokus ligger bland annat på definition av mobbning, lagar mot mobbning samt orsaker för mobbning. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är egentligen mobbning?
- Varför man blir mobbad (orsaker)?
- Vem är mobbare respektive offer av mobbning?
- Finns det lagar mot mobbning?

Elevens kommentar

Utveckla språket.

Innehåll

- Inledning
- Frågeställningar/Problemformulering
- Material/Metod
- Utredning
-- Vad är mobbning?
-- Olika typer av mobbning
-- Vilka är orsakerna till mobbning?
-- Vem är mobbare respektive mobbade/offer?
-- Lagar mot mobbning
- Resultat och diskussion
- Källor

Utdrag

"Utredning:
Vad är mobbning?
Det finns olika definitioner av ordet mobbning. Men vad är egentligen mobbning? I Nationalencyklopedin finner man följande definition: ” mobbning är när en människa eller en grupp utsätts för olika typer av elakheter gång på gång”. Enligt Umo.se är definitionen ”När man blir illa behandlad av människor runt omkring en, kallas det mobbning”.

Mobbning har funnits i alla tider och alla kulturer och religioner. Men själva begreppet ”mobbning” skapades mycket senare än själva handlingen (http://www.forskning.se). De flesta tror att det är bara barn som utsatts för mobbningen men i verkligheten även vuxna blir mobbade på arbetsplatsen av sina kolleger exakt likadant som barn i skolan (http://www.av.se)."... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning | Definition | Orsaker | Lagar mot mobbning

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra arbete! Tar upp viktiga delar, så som vad mobbning är och innebär. Var mobbning kan ske och vad orsakerna är till mobbning.
 • 2016-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lång och informativ, men kunde vara mer konkret
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra. andra del. källor.
 • 2015-12-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa