Mobbning och identitet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • A
 • 5
 • 2640
 • PDF

Mobbning och identitet | Utredande text

En utredande text om mobbning, och hur det påverkar individens identitet. Fokus ligger bland annat på stämplingsteorin, socialisationsnivåer, olika typer av mobbning och konsekvenserna av mobbning på individens identitet (både mobbaren och den mobbade).

Elevens kommentar

Fick A för sociologin och psykologin samt ett B för svenskan.

Innehåll

MOBBNING OCH IDENTITET

- Inledning
- Teoretisk bakgrund
- Diskussion
- Källhänvisning

Utdrag

Höistad (2001, s.58) menar att makt och aggressivitet är två kombinerade behov som existerar hos den aktuella mobbaren. I och med att mobbaren trycker ned andra människor får han makt och det medför att denne får kontroll över sin aggression. Att personen i fråga inte fick chans att utveckla sin identitet i tidigare ålder, menar Höistad, är orsaken till att ... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning och identitet | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-24
  Mer psykologiskt inriktad uppsats, som endast formulerade baserna inom sociologin.
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra arbete...................................
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  bra arbete. hjälpte mig
 • 2015-09-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt väldigt bra, I love it. Grymt!

Material relaterade till Mobbning och identitet | Utredande text.