Hur mobbning leder till utanförskap | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • Inget betyg givet
  • 14
  • 3022
  • PDF

Hur mobbning leder till utanförskap | Rapport

En utförlig vetenskaplig rapport som avser att redogöra för hur mobbning leder till utanförskap genom att använda sig av diverse sociologiska begrepp och teorier. Rapporten innehåller bland annat bakgrund, definition av begrepp, egen enkätundersökning, resultat och diskussion.

1.6 Problemformulering
”Var och när förekommer mobbning och när leder det till utanförskap?”.

Elevens kommentar

Hög kvalité textmässigt, ej betygsatt ännu.

Innehåll

Hur mobbning leder till utanförskap - En vetenskaplig analys

Kapitel 1. Introduktion
1.1 Abstract
1.2 Inledning
1.3 Bakgrund
1.4 Syfte
1.5 Teoretisk bakgrund
1.6 Problem formulering
Kapitel 2. Rapportens verktyg
2.1 Avgränsning
2.2 Definition av centrala begrepp
2.3 Metod
Kapitel 3. Resultat
3.1 Enkätundersökningen
Kapitel 4. Diskussion och slutsatser
4.1 Diskussion medföljt av slutsatser
Kapitel 5. Validitet och reliabilitet
5.1 Validitet och reliabilitet
Kapitel 6. Källhänvisning
Kapitel 7. Bifogad bilaga
7.1 Enkätundersökningen
7.2 Sammanfattning av resultatet

Utdrag

1.2 Inledning
Den aktuella vetenskapliga analysen kommer behandla ämnet mobbning och när det kan leda till utanförskap. Rapporten kommer även redogöra samband och kopplingar utifrån en teoretisk utgångspunkt för att slutligen gå in på en diskussion.

1.3 Bakgrund
Varje år utsätts flera tusen ungdomar ut för mobbning. Endast år 2014 konstaterades det att över 60 000 ungdomar utsattes för mobbning. Mobbning förekommer i olika former bland annat med kränkande ord via nätet och i verkligheten. En utav tre ungdomar har utsatts för nätmobbning minst en gång under 2014. Mobbning klassas som när en person blivit kränkt gällande utseende, personlighet, anläggning och ens umgänge. Folk som mobbar kan kränka genom både fysisk och psykisk mobbning. Att uttala spydiga kommentarer, ge blickar och miner som visar elakhet, hån och förolämpande ord och liknande är tecken på psykisk mobbning. Fysisk mobbning ...

---

1.4 Syfte
Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka var och när mobbning sker och i vilket stadie det leder till utanförskap. För att få en större förståelse för mobbning utfördes den här undersökningen, där undersökningen avgränsades till Stockholm... Köp tillgång för att läsa mer

Hur mobbning leder till utanförskap | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.