Mobbning | Orsaker och konsekvenser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Svenska som andraspråk
 • B
 • 5
 • 1043
 • PDF

Fördjupningsarbete: Mobbning | Orsaker och konsekvenser

En fördjupningsarbete kring mobbning, med fokus på dess orsaker och konsekvenser. Eleven besvarar bland annat följande frågeställningar:

- Vad är mobbning?
- Vilka är orsakerna till det?
- Vad händer efteråt?
- Hur kan man motverka det?

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk.

Innehåll

- Inledning
- Frågeställningar
- Avhandling
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

"Till att börja med är det ganska svårt att definiera termen mobbning. Enligt stiftelsen Friends, vilken är en organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning, är termen mobbning “Ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. Och enligt BRIS (barnens rätt i samhället) så är mobbning " när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt “. På BRIS belyser man vidare att Mobbning inte är ett engångsfenomen eller tvister, utan det är en systematisk nedvärdering av en person, oftast mot någon som har svårt att försvara sig."... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning | Orsaker och konsekvenser

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  bra arbete, hjälpte mig