Mobbning i skolan | Lärarens roll

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 913
 • PDF

Diskuterande Text: Mobbning i skolan | Lärarens roll

En utredande text kring mobbning. Fokus ligger framför allt på förekomsten av mobbning i skolan, samt dess orsaker och åtgärder - både för klasskamrater och lärare.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Elevens kommentar

Infoga bara källor på rätt sätt, så har ni en väldigt bra uppsats om mobbning.

Utdrag

"Mobbning blir allt mer vanligt i vårt samhälle. Varje år utsätts flera miljoner barn för mobbning. Sorgligt nog misslyckas föräldrar, pedagoger samt lärare att ge dessa barn skydd när dem behöver det som mest. Man får ofta läsa i nyhetstidningar runt om i Sverige att den som blir kränkt i skolan blir tvungen att byta skola, inte mobbaren själv. Många skolor är för dåliga på att ta tag i problemet. Ett barn som har blivit utsatt för trakasserier under åren kommer troligtvis få konsekvenser i framtiden. Flera gånger finns det ungdomar som är medvetna att en individ blir mobbad och ändå vågar man inte ingripa. Varför är det så? Hur ska vi agera? Är det ens möjligt att hejda mobbningen?"... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning i skolan | Lärarens roll

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-01-04
  superbra skrivit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2014-04-27
  väldigt bra och intressant.