Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Artikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • A
  • 11
  • 3369
  • PDF

Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Artikel

Artikeln innehåller:

* Redogörelse för 3 experiment inom socialpsykologin (Milgrams lydnadsexperiment, Solomon Ashs experiment om komformism och åskådareffekten) och resonemang om dessa med kopplingar till mobbning inom skolmiljön
* Fördelar och nackdelar med socialpsykologiska
perspektivet
* Jämförelse mellan socialpsykologin och behaviorismen

Utdrag

Har du, eller någon annan i din omgivning någonsin blivit mobbade? Mobbning är ett växande problem i skolan med många negativa konsekvenser. I den här artikeln ska jag, med hjälp av socialpsykologin, försöka förklara orsakerna till mobbning inom skolmiljön.

Mobbning är användningen av ett regelbundet hotfullt beteende, exempelvis fysisk våld eller muntlig trakassering, för att på ett sätt etablera dominans över en annan specifik person. En viktig förutsättning vid mobbning är att mobbaren upplever att det råder en viss social eller fysisk imbalans mellan mobbaren och dess offer. Med andra ord så upplever mobbarna att de har ett övertag över de personer eller målgrupp som utsätts för mobbningen. Mobbning kan användas som ett medel för dominans samt ett medel för att få sig själv att må bra.

Det finns olika typer av grader och metoder för mobbning.
● Fysisk
Vid fysisk mobbning så är den primära metoden våldsamhet och skada av en individs kropp eller egendom.
● Verbal
Denna typ av mobbning sker muntligt och har som primärt mål att skada personens psykiska hälsa. Exempel på det här är att man sprider negativa rykten om någon eller att man gör narr av någon.
● Nätmobbning
Nätmobbning sker online, genom till exempel social media eller SMS. Genom nätmobbning kan man till exempel frysa ut någon från en gemenskap eller likt ovan sprida negativa rykten om andra.

Enligt Friends, en anti-mobbning organisation, så är nästan 1 av 10 elever i skolan utsatta för mobbning. Mobbning har länge varit ett problem i skolan, genom att analysera och utgå från några klassiska socialpsykologiska experiment ska jag leta efter en lösning eller en förklaring för mobbning.

Det första experimentet jag kommer utgå ifrån kallas för Milgrams lydnadsexperiment. Milgram, en socialpsykolog, ville undersöka om människor skulle följa order oavsett om dessa order strider mot människornas egna vilja.

Experimentet gick ut på tre individer - försöksledaren, “läraren” och “eleven”. Där “läraren” egentligen var den äkta försökspersonen som hela experimentet gick ut på och “eleven” bara var en frivilig skådespelare.

Det fanns alltså tre faktorer av deltagare, en auktoritär roll (försöksledaren) som skulle ge order till en lydande roll (läraren) som sedan skulle ge elschocker till “eleven” (mottagaren av stimulus).

“Lärarna” gav vad dem trodde var elchocker med varierande grad till “eleverna” under order av försöksledaren. “Lärarna” var medvetna om att elchockerna gjorde ont, och kunde även döda “eleverna” vid en viss grad, men det hindrade inte “lärarna” från att fortsätta ge elchocker. Ungefär 66% av alla “lärare” lydde försöksledarens order fullständigt, medan resten gjorde... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Artikel

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-02-08
    Mycket bra!