Mobbning ur socialpsykologiskt perspektiv | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • A
 • 2
 • 998
 • PDF

Mobbning ur socialpsykologiskt perspektiv | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som undersöker mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Med utgångspunkt i ett fall där en förskollärare har en barngrupp på 20 stycken barn, beskriver eleven hur bland annat en laissez-faire ledarstil, socialisation, personlig utveckling i grupp och auktoritära ledare kan påverka hur troligt det är att mobbning utvecklas inom barngruppen

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

- Socialpsykologi
- Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv
- Källa (i fotnot)

Utdrag

"Varför mobbar man? Svaren är många och kan variera från fall till fall. Vissa ger sig på någon för att de själva varit utsatta under sin barndom och i senare ålder tror att det är på det sättet denne kan säkerställa sin egna makt position inom en grupp för att undvika framtida mobbning medan andra kan ses som mobbare, trots att dem bara följer strömmen, utan att själva riktigt agera. Mobbningen kommer i olika former men ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning ur socialpsykologiskt perspektiv | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt nyanserat och bra
 • 2015-03-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utförlig och nyanserad.