Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1750
 • PDF

Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Utredande text

En utredande text som diskuterar mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Eleverna redogör för hur roller, grupper och ledarskap påverkar förekomsten av mobbning. Avslutningsvis diskuteras lösningar för mobbningssituationer.

Innehåll

Socialpsykologi mobbning

- Inledning
- Avhandling
- Grupper
- Roller
- Ledarskap
- Diskussion/slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Ledarskap brukar delas in i demokratiskt, auktoritärt och abdikerat ledarskap. Syftet med den demokratiska ledarskapet är att skapa engagemang hos alla. Medlemmarnas åsikter lyfts med inför en bedömning samt fördelas arbetet och fokus ligger på resultatet. Ett auktoritärt ledarskap innebär att medlemmarna i gruppen är osjälvständiga och förlitar sig på ledaren samt fokus på disciplin och ordning för att... Köp tillgång för att läsa mer

Mobbning ur ett socialpsykologiskt perspektiv | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tror att den kan hjälper mig
 • 2015-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra hoppas jag