Mobiltelefoner är dåliga för dig | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Retorik
 • A
 • 2
 • 981
 • PDF

Mobiltelefoner är dåliga för dig | Argumenterande tal

En nedskriven version av ett argumenterande tal, där eleven redogör för varför mobiltelefoner är dåliga för dig som individ. Fokus ligger bland annat på fobin "Nomophobia" (No Mobile Fobi), mobiltelefonmissbruk, beroendeskapet av mobiltelefoner hos både individ och samhälle samt mobiltelfonen som farligt avfall. Vidare så föreslår eleven även åtgärder för att minska användandet av mobiltelefoner.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra genomförd och bra upplagd.

Utdrag

En av de senaste studierna som hålls av Swiss Institute of Public Health har hittat uppkomsten av en ny typ av sjukdom som heter Nomophobia som står för No Mobile Fobi. Störande tecken på Nomophobia inkluderar, rädsla att finna sig själv utan en fungerande mobiltelefon till hands, vilket orsakar sömnstörningar(de sjuka patienterna i försöket klagade på att de upplever ständigt ångest och ofta vaknar upp på natten eftersom de verkar ha hört sin telefon ringa). De har även en rädsla att förlora... Köp tillgång för att läsa mer

Mobiltelefoner är dåliga för dig | Argumenterande tal

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra uppsatts!!!!! :)