Modeller för förhållandet mellan tro och vetenskap | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 2
 • 427
 • PDF

Modeller för förhållandet mellan tro och vetenskap | Fördjupningsuppgift

En enklare fördjupningsuppgift där eleven presenterar fyra modeller som beskriver olika förhållningssätt gentemot förhållandet mellan tro och vetenskap. Eleven beskriver kort den naturalistiska modellen, trosgrundande modellen, dualistiska modellen och harmonimodellen.

Notera att källor saknas, och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Lärarens kommentar

För A skulle jag ha diskuterat lite fler ämnesområden. Det blev lite för mycket fokus på evolutionsteorin.

Innehåll

RELIGION OCH VETENSKAP: OLIKA UPPFATTNINGAR
- Naturalististk modell
- Trosgrundande modell
- Dualistisk modell
- Harmoni modell

Utdrag

"Dualistisk modell

-”Religonen och vetenskapen svarar på olika frågor”.
Här betonar man skillnaden mellan vetenskap och religon. Man menar att vetenskap och religon behandlar helt skillda frågor och därför bör dom hållas isär. Religon behandlar till ex frågor rörande ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Modeller för förhållandet mellan tro och vetenskap | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra översiktlig text om detta ämne ingen större fördjupning