Moderaterna - Ideologi och utvecklning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 7
 • 1482
 • PDF

Moderaterna - Ideologi och utvecklning | Fördjupningsuppgift

En utförlig fördjupningsuppgift med fokus på Moderaterna, som lyfter fram partiets ideologi och utveckling genom tiderna. Eleven redogör även för konservatism och liberalism som ideologier, och jämför dessa med Moderaternas politik. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Baserar sig Moderaternas politik på någon ideologi? Isåfall vilken och vart kommer den ifrån?
- Vad är deras viktigaste frågor? Hur jobbar partiet för dem?

Elevens kommentar

Skulle ha kunnat utveckla texten mycket mer och jämföra Moderaternas politik med mer sakfrågor och koppla dessa till ideologien. Skulle även kunna undersöka nogare om Moderaterna lutar sig mot ännu en ideologi, samt gå in mer på djupet i denna uppgift.

Innehåll

Fördjupning i Moderata Samlingspartiet -och dess ideologiska bakgrund

- Inledning
- Bakgrund
- Avhandling
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Inledning
Jag har valt att jobba detta arbete om Moderaterna därför att deras politik intresserar mig my-cket. Jag tycker att Moderaterna för en väldigt bra politik, särskilt deras poltik som gäller ekonomi och skatter. Detta jobb har jag valt att skriva för att undersöka följande frågeställningar.

Bakgrund
Det Moderata samlingspartiet bildades 1952 och kallades då för Högerpartiet, men bytte namn till Moderaterna 1969. Moderaternas nuvarande partiledare har sedan 2003 varit Fredrik Reinfeldt, som även varit statsminister. Efter valresultatet 2014 meddelade Reinfeldt att han valt att avgå och att en ny partiledare ska utses. I skrivande stund är det fortfarande oklart vem som ska leda partiet. Moderaternas ideologi är en förening av liberala och konservativa vär-den. Från början var partiet klassiskt konservativt och nationaliskt. Successivt har liberala och internationaliska idéer vunnit insteg. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och det öppna samhället och den enskilda indiv-idens valfrihet. Detta beror Moderaternas samarbete med det programsamarbete med Folkpar-tiet och Centerpartiet som båda har en politik präglad av liberalism. Partiet grundar sig av mot den lutherska synen att det ska löna sig att arbeta och det är partiets huvudfråga. Det betyder... Köp tillgång för att läsa mer

Moderaterna - Ideologi och utvecklning | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-08-23
  en mycket bra arbete !