Modern Physics | Den Moderna Fysiken

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • C
 • 3
 • 1050
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Modern Physics | Den Moderna Fysiken

En sammanfattande fördjupningsuppgift (på engelska) över den moderna fysikens utveckling under 1800- och 1900-talet, med fokus på det periodiska systemet, strålning, hypotesen W=hf inom kvantteori och atomlära. Vidare så presenterar eleven även information om fysikern Albert Einstein, med fokus på hans liv och upptäckter. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra och intressant text, skriven med inlevelse och bra fakta.

Elevens kommentar

Försöka beskriva vissa fysiska upptäckter under 1900 talet bättre.

Innehåll

- The Modern Physics
- Albert Einstein

Utdrag

At the very end of the 18th century the new zeelander Ernest Rutherford came to Thomsons labratorium in Cambridge, his first great discovery was that there were two different types of radiation, Alfa- and Beta radiation. Then, year 1911, rutherford came up with the planet model.

Rutherfords atom model is like a electric solarsystem where the electrons is orbiting the core, where the positive charge is concentrated.

The german physicist Max Planck studied the link between radiation and temperature and came year 1900 up with a good model that was built on a revolutionary hypothesis that looked like this:
W=hf which means that an atom can only send out, or receive energy in determined portions. This was to be called the Quantum Hypothesis... Köp tillgång för att läsa mer

Modern Physics | Den Moderna Fysiken

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa