Det moderna huset | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Teknik 1
  • C
  • 6
  • 1237
  • PDF

Det moderna huset | Rapport

En utförlig rapport som handlar om det moderna huset, där eleven redogör för hur ett modernt hus skulle kunna konstrueras. Här tas bland annat isolering, fönsterbyte, luftluftpump och uppvärmning upp. Huset är utformad som en liten villa för två studenter.

Elevens kommentar

Fasad till huset, etniska aspekter.

Innehåll

Det moderna huset

Bakgrund
Syfte/Frågeställningar
Mål
Metod och genomförande
Fönster
Isolering
Värme
Elkostnader
Frågeställning
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag

Vi har valt att använda luft/luftpump i vårt hus. En ny luft/luft pump kan kostar oftast runt 25000kr, att installera den kostar runt 3 000 – 8 000 efter rotavdraget, den kostnaden är så pass låg då arbetet inte är för avancerat som t.ex. bergvärme då man måste borra djupt ner i marken och då stiger priset.
Det är väldigt viktigt att kolla upp försäkringar och garantier då exempel kompresson kan gå sönder och då blir det dyrt om man måste köpa en ny pump. Att installera en... Köp tillgång för att läsa mer

Det moderna huset | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.