Moderna livsåskådningar | Meningen med livet | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 2
  • 795
  • PDF

Moderna livsåskådningar | Meningen med livet | Diskussion

Utifrån tre intervjuer med två professorer och en cancersjuk kvinna, förs här en diskussion om moderna livsåskådningar och hur olika personer ser på meningen med livet.

Lärarens kommentar

Man fick en bra inblick.

Utdrag

Man kan finna meningen med livet på många olika sätt. Alla har olika åsikter om vad som är meningen med livet och det finns inget rätt eller fel. Vissa människor tror inte ens att det finns någon mening med livet. Jag ska diskutera tre olika syner på meningen med livet. En person som tror att det är bra att tänka på meningen med livet, en professor som säger att man ska leta i sitt eget liv och en annan professor som tycker att meningen med livet är att hjälpa till och utveckla vårt samhälle. Jag tycker att detta är tre åsikter som olika och väldigt intressanta. Man skulle kunna sätta ihop tre åsikter till en och det skulle ändå fungera. Om man funderar på meningen med livet inom sig själv och finner att man ska hjälpa till att utveckla samhället.

”Det är bra att fundera lite över livets mening” handlar om Marianne 67 år, som har haft cancer i sex år och nu vet hon att det inte är lång tid kvar. Hennes tro har varit väldigt viktig för henne för klara av rädslan för döden. Hennes tro började vid 13 års ålder när hennes mamma gick bort. Religionen har hjälpt henne igenom alla motgångar i livet. Hon sig även beredd att... Köp tillgång för att läsa mer

Moderna livsåskådningar | Meningen med livet | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.