Modernism & kvinnolitteratur - Karin Boye och Moa Martinson | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 6
 • 2166
 • PDF

Modernism & kvinnolitteratur - Karin Boye och Moa Martinson | Jämförelse

En jämförelse mellan verk av de två författarna Moa Martinson ("Knapparna") och Karin Boye ("Ella gör sig fri"). Texten redogör för den tidsperiod då de båda författarna var verksamma och hur modernismen inverkade på deras författarskap - och vice versa.

Innehåll

- Litteraturens konsekvenser på det modernistiska samhället - och vice versa
- Källförteckning

Utdrag

Det som definierar samhället under 1900talet är huvudsakligen två saker. De två världskrigen och modernismen. Krig är det konkreta som hände runtomkring och modernismen är benämningen för de tidstypiska strömmar som finns i människans undermedvetna som konstformer strävar efter att göra synliga. I dessa texter finner jag ingen av det extremaste uttryck modernismen tog, jag ser inte uppenbart hur jag ska placera dessa två texter i endast... Köp tillgång för att läsa mer

Modernism & kvinnolitteratur - Karin Boye och Moa Martinson | Jämförelse

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-07
  Den här uppsatsen har en bra innehåll, men språket är inte så enkelt för mig och tar tid att läsa. Tack ändå!
 • 2015-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En ypperlig tolkning av Boyes och Martinsons texter där bra jämförelser hittas.
 • 2017-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra uppgift men onödigt upprepande
 • 2016-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, hjälpte mig att få ett C!

Material relaterade till Modernism & kvinnolitteratur - Karin Boye och Moa Martinson | Jämförelse.