Modernismen | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 4
 • 1600
 • PDF

PM (Promemoria): Modernismen | PM

Ett PM om den kulturella strömningen modernismen. Eleven berättar om dess historia och uppkomst, kännetecken och utveckling, samt hur riktningen kom till uttryck inom arkitektur, musik, konst och litteratur.

Innehåll

- Modernismen
- Källor

Utdrag

Modernismen är som Wikipedia (2015a) skriver en kulturell rörelse som uttryckte sig inom konst och litteratur såväl som musik och arkitektur. Följande citat sammanfattar väl vad grundtankarna inom modernismen var: ”Tidigare var tanken att en målning var inramad och upphängd på en vägg, medan en dikt skulle rimma. Modernisterna bröt mot dessa invanda regler genom att skriva dikter som kunde se ut hursomhelst, och konst som kunde göras av vadsomhelst.” (Wendell 2010). Man ville få bort de oskrivna reglerna om vad konst skulle vara, och istället fokusera på att skönhet är något subjektivt. Denna text besvarar vanliga frågor berörande modernismen. När, var och hur den uppkom och varade, varför den uppkom, hur den yttrade sig och vad modernismen egentligen står för och är för något. Texten analyserar även mer specifikt surrealismen som är en inriktning inom modernismen. Den vetenskapliga revolutionen var något av en grund för modernismen att gro i. Modernismen uttryckte sig från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal och under denna tid hade tankarna från den vetenskapliga revolutionen rotat sig ordentligt. Tankarna som innebar att individen frigjorde sig från de gamla sederna innebar förändringar på många sätt. Kyrkan tappade delar av sin makt när folket hänvisade till förnuftet istället för något allsmäktigt (Ödlund 2014). Det stora förtroendet för individen skapade även tvivel för den traditionella konsten. Man ville inte längre vara tvungen att rimma korrekt när man skrev en dikt. Man ville inte heller vara bunden till att försöka avbilda ett specifikt objekt när man målade. Istället skrev och målade man som man själv ville, så som passade just individen bäst. En dikt kanske skrevs med ord som inte alls hänger samman, men som för skribenten menar någonting som för honom är solklart. En tavla kanske inte målades för att avbilda trädet på ängen, utan snarare avbilda känslan konstnären får av denna bild. Modernismen bygger på individen. Istället för att klart och tydligt uttrycka vad de vill ha sagt så har modernistiska verk utrymme för att tolkas. Den så kallade isbergstekniken är ett bra exempel på hur det individuella tänka... Köp tillgång för att läsa mer

Modernismen | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kan förbättras, annars bra... :)

Material relaterade till Modernismen | PM.