Modersmål viktigt för nytt språk | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Modersmål viktigt för nytt språk | Utredande text

Det här är en kort utredande text i Svenska som andraspråk 3, som handlar om vikten av att lära sig sitt modersmål ordentligt när det gäller att sedan lära sig nya språk. Här används flera relevanta källor för att reda ut ämnet.

Innehåll

1. Inledning
1.2. Syfte
- Frågeställningar
1.3. Metod
2. Resultat
3. Diskussion
3.2. Avslutningsvis
4. Källor

Utdrag

1. Inledning:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, samtala, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar barn sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Så vill jag säga att när vi flyttar till ett nytt land då behöver vi och våra barn lära oss ett nytt språk, för att fungera i samhället. Men många människor som flyttar till Sverige vet inte att de måste lära sina barn sitt modersmål därför att modersmålet hjälper barnen att lära sig svenska lättare och stärker barns identitet och självkänsla. Så jag har tänkt mig att skriva om modersmål i Sverige för de som har kommit från andra länder.
---
2. Resultat:

I sin artikel Modersmål viktigt för nytt språk, (Sveriges radio den 26 februari 2010), skriver Lasse Edfast om modersmål och hur det är viktigt att barn lär sig sitt modersmål. Edfast L. intervjuar Sylwia Wieczoreks, lärare på Språkcentrum. Wieczoreks S. har gjort en studie i Göteborg, hon anser att det är väldigt viktigt att barn lär sig sitt modersmål eftersom modersmålet hjälper barn att lära sig svenska enklare och lättare och barn får möjlighet att samtala, lära sig, läsa och skriva på sitt modersmål och detta stärker barnets självkänsla och identitet enligt hennes studie. Hon tycker att om man har bra fungerande modersmål kan man reflektera till... Köp tillgång för att läsa mer

Modersmål viktigt för nytt språk | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-02
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    bra text. men lite för kort