Varför modersmålsundervisning? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 3
  • 716
  • PDF

Varför modersmålsundervisning? | Utredande text

En kort utredande text som handlar om varför man ska erbjuda modersmålsundervisning i skolan. Flera källor används för att redogöra för ämnet och texten avslutas med en diskussionsdel och slutsats.

Innehåll

Varför är modersmålsundervisning bra/viktig?

- Inledning
- Utredning
- Diskussion & avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Dock så tycker doktoranden Linda Palla(2009) motsatsen, och påstår i en artikel att Folkpartiets förslag är en dålig åtgärd som leder till fördomar om modersmålsundervisningens problem. Det mest gynnsamma för eleven är att undervisningen är i både svenska och modersmålet eftersom en individs identitet ofta går att koppla till språket. Det är viktigt att känna samhörighet till personer med samma språk eftersom det förstärker ens identitet samtidigt som det ger en... Köp tillgång för att läsa mer

Varför modersmålsundervisning? | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.