Mögelsvampar på bröd | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • A
 • 6
 • 2203
 • PDF

Mögelsvampar på bröd | Labbrapport

En längre labbrapport i Biologi B, där eleven undersöker vattnets inverkan på mögelsvampar i bröd. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Behövs fukt/vatten för att det ska uppstå mögel?
- Vad har luftfuktigheten för betydelse för mögelsvampars tillväxt?
- I vilka/vilken burk uppstår mögelsvampar?

Labbrapporten innehåller även lärarens kommentarer på varje stycke.

Lärarens kommentar

Mycket väl genomförd labbrapport.

Innehåll

VATTNETS INVERKAN HOS MÖGELSVAMPAR PÅ BRÖD
- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Bakgrundsteori
-- Penicillum
-- Aspergillus
- Material
- Metod och Resultat
- Diskussion
-- Utvärdera hypoteser
-- Felkällor
- Frågor för vidare reflektion

Utdrag

Material:
- Stärkelserik mat (Ljust bröd)
- Glasburkar
- Vatten (H2O)
- Mikroskop
- Objektglas
- Täckglas
- Färg
- Ml-mått
- Tops

Metod:
● Vi skar upp tre lika stora brödbitar av samma brödsort och la en bit i vardera glasburk.
● Första burken stängde vi utan att tillsätta något. Därefter hällde vi 12 ml vatten i den ena burken och 42 ml i den andra. Vi hade då 3 burkar med samma innehåll. Enbart vattennivån skiljde burkarna åt.
● Burkarna ställdes i normal rumstemperatur med locket på i en vecka.
● Efter en vecka topsade vi studerade vi burkarna för att se vilket innehåll som hade genererat mest mögel.
● Därefter topsade vi de olika mögelsorterna för att sedan dra av det på ett obejkt glas, droppa på färg och sedan lägga på ett täckglas. Vi gjorde sedan en mikroskopering och kollade på de olika mögelsorterna för att se vilka sorter vi lyckats få fram... Köp tillgång för att läsa mer

Mögelsvampar på bröd | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Är skrivet korrekt och sakligt.