Möta och kommunicera med människor i kris | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • B
  • 2
  • 465
  • PDF

Möta och kommunicera med människor i kris | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om att möta och kommunicera med människor i kris. Här redogörs för de olika faserna i en kris och hur man bäst bemöter personer som befinner sig i de olika faserna.

Innehåll

Att möta och kommunicera med människor i kris

1.Beskriv kort de olika faserna i en kris. Ge konkreta exempel. Koppla bemötande till varje fas

- Källor

Utdrag

Chockfasen:

När man hamnar i kris är den första fasen chockfasen., man kan reagera med skratt, gråt, skrik och till och med opåverkat apatiskt beteende,

När man hamnar i chockfasen så kan man:

*du kan bli handlingsförlamad

*få minnesstörningar

*känslomässigt avstängd från omvärlden

*allt kan bli förvirrat

*man kan bli tom inombords, känna sig illamående och yr

*vissa vill bara fly från platsen och händelsen/situtationen

Lämna aldrig en person ensam som har hamnat i chock, personen kan i sitt tillstånd då han är förvirrad ta sitt liv. Den kan vara från några timmar till flera... Köp tillgång för att läsa mer

Möta och kommunicera med människor i kris | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.