Möta människor i livet slutskede | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 4
  • 1619
  • PDF

Möta människor i livet slutskede | Fördjupningsuppgift

Det här är en grundlig fördjupningsuppgift som handlar om vad man ska tänka på inom palliativ vård, framförallt som personal. Här diskuteras olika behov som vårdtagaren kan ha och hur man som personal, men också som anhörig, möter människor i livets slutskede.

Denna fördjupningsuppgift är också ett manus till ett tal.

Lärarens kommentar

Att den innehöll det allra viktigaste och att jag fick ut mitt budskap till publiken.

Utdrag

Varje enskild individ är unik precis som han eller hon är. Personens upplevelser av att närma sig sin egen död kan variera beroende på vad man har levt för liv tidigare och vilka erfarenheter man har med sig. Som vårdare ska man hjälpa individen att leva och med detta menas att man ska kunna erbjuda en god och säker vård, och att man ska möta personens behov, även om de är fysiska, psykiska, sociala eller andliga/existentiella. Detta medför att man som vårdare måste vara extra lyhörd och att ens hjälpinsatser ska stämma överens överens med individens alla behov.

Det som är extra viktigt är att vårdpersonalen har en gemensam grundsyn för omhändertagandet av individen som är sjuk och dennes anhöriga. Förhållningsättet ska utgå från att man ser individen i ett samband och utgår från ett helhetsperspektiv, där man uppmärksammar personens behov ( psykiska, sociala, fysiska, andliga och existentiella). En individ som är svårt sjuk och ligger inför döden har inte tillräckligt med tid eller energi. Man ska hitta en sorts balans mellan personens vila och aktivitet som gör att den döende personen ska må bättre och att hennes/hans känslor av misslyckande försvinner helt. Tempot ska man anpassa efter personens egna förutsättningar, annars kan de gå åt fel håll. När den döende personen tar ett eget initiativ och vill hitta på någonting, så ska inte rutinerna eller något liknande stå i vägen för personens egna vilja. Det är viktigt att ens framförhållning finns där och att man skapar egna förutsättningar så att... Köp tillgång för att läsa mer

Möta människor i livet slutskede | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.