Molekylär genetik | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 1
  • 242
  • PDF

Molekylär genetik | Frågor och svar

Frågor och svar med fokus på molekylär genetik, som kort redogör för en rad frågeställningar om arvsmassan.

Innehåll

MOLEKYLÄR GENETIK

1. En DNA-molekyl innehåller 21% adenin. Beräkna halten av de övriga baserna.
2. En mRNA-molekyl tänkes ha sekvensen: AUGCGACUAAGCUGAGCC. Vilken aminosyrasekvens specifierar den?
3. Ett protein innehåller 70 aminosyror. Hur många nukleotider innehåller motsvarande mRNA respektive DNA minst?
4. Ett protein har på ett ställe sekvensen: -trp-asp-met-phe-. Hur kan motsvarande sekvens i mRNA respektive DNA se ut?
5. Den informativa strängen i DNA har sekvensen: TAC CGC TAT GCG ATT. Vilken aminosyrasekvens har motsvarande protein? Vad händer om den sjunde nukleotiden T bortfaller
6. Den informativa strängen i DNA har sekvensen nedan. Vilka aminosyror ingår i proteinet som bildas?

Utdrag

1. En DNA-molekyl innehåller 21% adenin. Beräkna halten av de övriga baserna.

Tymin 21%, Cytosin 29% och Guanin 29%

2. En mRNA-molekyl tänkes ha sekvensen: AUGCGACUAAGCUGAGCC. Vilken aminosyrasekvens specifierar den?... Köp tillgång för att läsa mer

Molekylär genetik | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.