Monohybridkorsning av drosophilas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 10
  • 2454
  • PDF

Monohybridkorsning av drosophilas | Labbrapport

En labbrapport med syfte att genom en monohybridkorsning av drosophilas kunna avgöra följande:
- genotypen hos P-generationen
- vilka alleler som är recessiva och dominanta, röd/vit allel.
- vilken slags nedärvning som skett under parning av drosophila. Antingen könsbunden, autosomal (icke-könsbunden) eller intermediär nedärvning.

Innehåll

Inledning
Syfte
Material
Metod
Resultat
Tabell 1.
Diskussion och slutsats

Utdrag

Inledning
Gregor Mendel var namnet på en Österrikisk munk och ärftlighetsforskare som levde mellan 1822 och 1884. Mendel lyckades bevisa hur gener nedärvs till avkomman med hjälp av sina korsningsexperiment på bl.a ärtfrön som han planterade i klostrets trädgård där han bodde. Över 10 000 ärtväxter studerades av Mendel under loppet av 8 år. Han har gjort flera experiment som tillsammans gett upphov till Mendels tre lagar, dessa har satt grunden för all framtida ärftlighetsforskning och det är därför han nu anses som genetikens fader.

Mendels första lag handlar om hur varianter av samma gen (allel) förs vidare från könscellen.
Vanligtvis har man en dubbel uppsättning av alleler eftersom kromosomer oftast uppstår i par, i det paret kommer ena kromosomen från kvinnan och andra från mannen men bär på samma egenskaper. Dock delas antalet kromosomer i könscellerna och därmed antalet alleler, (kroppscell = 46 kromosomer, könscell = 23 kromosomer). Fördelningen av generna är olika i varje könscell eftersom den dubbla uppsättningen av kromosomerna fördelas slumpvis i varje ...

---

Metod
1/12-17
Avkomman från P-generationen, som hade korsats tidigare, befann sig i petriskålar. Dessa dorsophilas tillhörde alltså F1-generationen. Ett kylblock placerades under petriskålen så att dorsophilas sövdes. Sedan användes en lupp till hjälp för att kolla på flugornas ögonfärg samt för att kunna kön drosophilerna.

- Lite mindre än ¼ av odlingsröret fylldes med odlingsmedium
- Sedan tillsattes vatten successivt i röret och blandades väl med en glasstav tills blandningen fick en grötig konsistens.
- Med hjälp av en pistill pressades blandningen ner i odlingsröret så det hamnade på botten, sedan torkades kanterna på innersidan av röret med papper.
- Därefter överfördes ca 20-30 korn jäst i röret så det hamnade ovanpå den grötiga... Köp tillgång för att läsa mer

Monohybridkorsning av drosophilas | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.