Mor gifter sig | Bokanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Mor gifter sig | Bokanalys

Det här är en bokanalys av Moa Martinssons "Mor gifter sig", från 1936. Här analyseras bokens innehåll, tema, motiv och vilka berättartekniska grepp författaren använder i sin bok. Dessutom sätts boken i relation till samhället som det såg ut på tiden då boken utspelar sig, och här diskuteras kvinnans ställning i det samhället samt hur författaren skildrar kvinnor jämfört med män.

Lärarens kommentar

Eleven kan redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp
- Utförligt
Ordförråd och grammatik begränsar den skriftliga kommunikationen
- Inte alls

Studienets kommentar

Det här är en riktigt bra analys där innehållet är på A-nivå. Den språkliga kvaliteten är dock på B-nivå, men notera att analysen är skriven i Svenska som andraspråk.

Utdrag

Mor gifter sig är en självbiografi som skrevs av Moa Martinson 1936. Författaren heter Mia i romanen och huvudpersonen är hennes mor, Hedvig. Handlingen tar plats vid sekelskiftet 1800-1900 i det gamla svenska samhället som är mansdominerat, specifikt i staden Norrköping. Berättelsen är drygt två år lång.
Boken börjar med att Hedvig gifter sig med en man (Albert Stenman) som inte är hennes 7-åriga dotters riktiga far, eftersom Mias far är alldeles för fin för att gifta sig med Hedvig. Trots förhoppningar om ett bättre liv har Hedvig och Mia tvärtom upplevt det hemskt. Mor Hedvig arbetar hårt både i fabriken och hemma för att få ihop pengar till dagens mat, hyra och andra livsnödvändigheter. Oturligt nog förlorar Hedvig två barn på grund av fattigdom och misshandlas av både Albert och Alberts släktingar. Dessutom tvingades de att flytta många gånger vilket leder till att Mia inte får gå i skola... Köp tillgång för att läsa mer

Mor gifter sig | Bokanalys

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-09-13
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    inledningen var bra och även analaysen
  • 2017-05-22
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Helt ok, inte jätte bra språk