Moralfilosofi: Etiskt dilemma | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • E
  • 2
  • 767
  • PDF

Moralfilosofi: Etiskt dilemma | Analys

En analys med fokus på moralfilosofi, som redogör för ett etiskt dilemma om fyra människor som är ute på en segelbåt som börjar sjunka. Eleven diskuterar hur de olika personerna på båten resonerar kring situationen utifrån pliktetiken, dygdetiken samt utilitarismen.

Lärarens kommentar

Tillräckligt utförlig för E.

Innehåll

Hemskrivning – Moralfilosofi

1. Det moraliska dilemmat
2. Betrakta situationen utifrån de moralfilosofiska teorierna dygdeetik, utilitarism och pliktetik
2.1. Hur Per som pliktetiker resonerar
2.2. Hur Peter som dygdeetiker resonerar
2.3. Hur Ulf som utilitarist resonerar

Utdrag

Per följer pliktetiken som handlar om att följa regler som han själv upplever som plikt att följa. Några punkter som avgör hur Per resonerar är samvetet och förnuftet. Samvetet eller den ”inre rösten” säger till Per vilka regler som han har i plikt att följa och förnuftet säger vilka regler som är rätt att följa. Förnuftet är ett sätt att resonera för Per och just med dess hjälp finner han sina plikter att förhålla sig till. Pliktetiken går alltså ut på att inte döda, ljuga och inte göra sin nästa illa... Köp tillgång för att läsa mer

Moralfilosofi: Etiskt dilemma | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2019-03-31
    bra