Är det moraliskt försvarsbart att begå hedersmord? | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • A
  • 6
  • 3024
  • PDF

Är det moraliskt försvarsbart att begå hedersmord? | Argumenterande text

En argumenterande text med fokus på etik och moral, som diskuterar om det är moraliskt försvarsbart att begå hedersmord. Eleven lyfter fram olika för- och motargument, och analyserar sedan dessa utifrån ett etiskt och rationellt perspektiv. Avslutningsvis berättar eleven vilka argument som hen tycker väger tyngst.

Lärarens kommentar

Mycket bra uppsats.

Innehåll

Är det moraliskt rätt att utöva hedersrelaterat våld/förtryck mot ditt barn?'

- Argument för
- Argument emot
- Analysering av argument
- Argument för
- Argument 1
- Argument 2
- Vilka argument väger tyngst?
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Detta argument kan kopplas till Pliktetiken, på så sätt att man handlar utifrån plikter och regler från samhället, i detta fall mänskliga rättigheter, vilket är en lag i vårt samhälle. Dock så belyser detta argument mer det kategoriska imperativet, vilket innebär att de är en regel som alla måste följa. Om man lever i ett demokratiskt land, i detta fall Sverige. Så måste man följa de mänskliga rättigheter som medförs. Det är en lag, och en regel som måste... Köp tillgång för att läsa mer

Är det moraliskt försvarsbart att begå hedersmord? | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.