Mord | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Privatjuridik
  • A
  • 11
  • 2908
  • PDF

Mord | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om mord där eleven svarar på frågeställningarna:
Vad är ett mord? Vilka konsekvenser har det för samhället och individen som har begått brottet? Vilka är påföljderna? Vad finns det för typer av mord?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Metod och material
1.3 Angränsningar
2. Avhandling
2.1 Mordfall 1
2.2 Mordfall 2
3. Analys och slutsats
Del 3. Diskussionsfrågor
- Hellre fria än fälla
- Rättssäkerhet
- Rättegångsfall som uppmärksammas av media
Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
I denna rapport som jag fått i uppgift att göra på privatjuridiken ska jag presentera ett av de allvarligaste brotten, nämligen mord.
Jag har valt att skriva om detta specifika ämne eftersom att det är rätt så intressant och har setts som ett mycket allvarligt brott sen långt tillbaka och gör det än idag. Det är dessutom ett av de väldigt få brott som man kan få livstid fängelse för och ett av de brott som uppmärksammas som mest i media då det gäller att en människas liv blivit taget från en annan. Jag kommer i denna rapport att titta närmare på två mordfall och jämföra de med varandra, vilka var påföljderna?

1.1 Syfte
Jag kommer att svara på följande frågor, vad är ett mord? Vilka konsekvenser har det för samhället och individen som har begått brottet? Vilka är påföljderna? Vad finns det för typer av mord? Dessa frågeställningar finns med för att jag både ska kunna använda mig utav tidigare kunskaper samt fördjupa mig i dem.
Mitt syfte, med andra ord vad jag vill uppnå med det här arbetet är att fördjupa mig mer inom hur ett mord kan gå till, vad anledningen bakom ett mord kan vara och vad det finns för olika typer av mord. Jag kommer att beskriva brottet, undersöka det på djupet och jämföra det med andra olika typer av brott.

1.2 Metod och material
För att kunna besvara mina frågeställningar och genomgå mitt syfte så har jag tagit hjälp av litteraturboken ''Rättskunskap och privatjuridik'' som vi använder på privatjuridiken.
Jag har dessutom använt mig utav flera källor varav en av dem är Wikipedia som för det mesta har trovärdig information. Anledningen till att jag använt mig utav just de här två metoderna är för att de utger den information jag behöver för att fullgöra mitt arbete. På nätet räcker det med att man skriver in sökordet mord på sökrutan i Google för att få upp vad ett mord är och vilka mord som är aktuella osv. Vill man få saker och ting förklarade i detalj så kan man också få det, vilket man kan få i vissa böcker likaså... Köp tillgång för att läsa mer

Mord | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.