Mormors pendelur | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Naturkunskap A
  • G
  • 3
  • 493
  • PDF

Mormors pendelur | Labbrapport

En kort och enklare labbrapport ("Mormors pendelur"), vars syfte är att undersöka hur lång tid det tar för en pendel att göra en svängning och vilka faktorer som påverkar svängningstiden.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Inledning
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Felkälla
- Källförteckning

Utdrag

"Material:
- 1 st linjal
- 2 st bord
- 1 st tidtagarur
- 3x50 g tyngder
- 1 st snöre
- 1 st stav av trä

Utförande:
Vi tog en meter lång stav av trä och la dem på två bord sedan klippte vi 50cm snöre och fäste dubbelt i den så att det hängde ner en ögla som vi sedan hängde varje vikt i.

Första försöket vi bestämde massan alltså vikten på 50gram och snöret på 50cm och sedan släppte pendeln från 90 graders vinkel, vi mätte hur lång tid det tog för snabba pendlingar och resutat blev 74 slag i 1 minuten.

Andra försöket vi bestämde vikten på 100gram och snöret på 50cm och sedan släppte pendeln från 90 graders vinkel, vi mätte hur lång tid det tog för snabba pendlingar och resultatet blev 81 slag i 1 minuten.

Sedan tredje försöket vi bestämde mer vikt 150gram och snöret på 50 cm men släpptes inte riktigt från samma vinkel sedan mätte vi hur lång tid det tog för pendel och resultatet blev 80 slag i 1 minuten."... Köp tillgång för att läsa mer

Mormors pendelur | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-06-09
    Bra skrivet men kanske skulle ha utvecklat lite mer