Motgångar och KASAM | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • B
 • 4
 • 1769
 • PDF

Motgångar och KASAM | Diskuterande text

En diskuterande och reflekterande text kring motgångar, där eleven tar utgångspunkt i Anton Antonovskys akrynom KASAM (Känslan Av SAMhörighet) och de relaterade begreppen "begriplighet", "hanterbarhet" och "meningsfullhet". Följande frågor diskuteras och besvaras:

- Varför tror du att vissa klarar motgångar bättre an andra? Utgå från begreppet KASAM.
- Hur har du själv hanterat motgångar?
- Hur tror du att du skulle kunna öka din förmåga att hantera motgångar och ta kontroll över ditt liv?

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

KASAM (ANTON ANTONOVSKY)

- Varför tror du att vissa klarar motgångar bättre an andra? Utgå från begreppet KASAM.
-- Begriplighet
-- Hanterbarhet
-- Meningsfullhet
- Hur har du själv hanterat motgångar?
- Hur tror du att du skulle kunna öka din förmåga att hantera motgångar och ta kontroll över ditt liv?

Utdrag

"Har en individ däremot inte varit med om motgångar tidigare i livet blir det svårare att i förväg redan veta vilka känslor man ska ha och hur man ska hantera situation med tidigare upplevelser. Det blir helt enkelt svårare att bearbeta den ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Motgångar och KASAM | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bcfd bcd d cd cdnnjnnnhn