Motion och hälsa bland unga - en klassfråga? | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 9
 • 1980
 • PDF

Motion och hälsa bland unga - en klassfråga? | Undersökning

En utförlig undersökning av motion och hälsa bland unga i syfte att ta reda på om social klass inverkar på detta, alltså om ungas hälsa är en klassfråga. Undersökningen är genomförd genom att svar på enkäter har samlats in från två utvalda gymnasieskolor på platser som ska representera hög respektive låg samhällsklass. Även andra faktorer såsom kön tas med i analysen.

Innehåll

Motion och hälsa bland unga - en klassfråga?

1. Presentera problemet tillsammans med vår hypotes
2. Presentation av frågorna samt hur undersökningen gjordes
3. Analys/diskussion
3.1 Socioekonomisk status som faktor
3.2 Kön som faktor
3.3 Andra faktorer
4. Felkällor
5. Slutsats
Källhänvisning

Utdrag

Ungdomar idag rör sig allt mindre och ohälsan ökar. En anledning är att ungdomar i samband med IT-samhällets utveckling ägnar mindre tid åt motion. En annan anledning kan vara att klasskillnaderna i samhället ökat och därmed ungdomars chans och/eller vilja till att motionera. Detta är också min uppfattning, att motion och hälsa bland unga är en klassfråga. Syftet med undersökningen är alltså att ta reda på ifall motion och hälsa bland unga är en klassfråga eller inte... Köp tillgång för att läsa mer

Motion och hälsa bland unga - en klassfråga? | Undersökning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Intressant fråga! Bra skriven, men förväntade mig en utförlig analys med egna tankar..
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  klassfråga bra,struktur