Ungdomsarbetslöshet | Motion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 3
 • 770
 • PDF

Ungdomsarbetslöshet | Motion

En motion med förslag på hur man ska sänka ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Eleven redogör kort för problemet med ungdomsarbetslösheten i Sverige och Stockholm, och lägger därefter fram förslag på hur ungdomsarbetslösheten kan sänkas.

Inledning:
"Jag kommer i denna motion försöka visa att det bästa sättet att sänka ungdomsarbetslösheten i Stockholm är att höja kommunalskatten för att sedan satsa på flera utbildningsplatser."

Elevens kommentar

Vissa saker var lite otydligt, som att hur anställning av fler ungdomar skulle göra Stockholms näringsliv mer internationellt.

Innehåll

Motion för Ungdomsarbetslöshet
- Inledning
- Bakgrund
- Analys
- Åtgärd
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

"Inledning
Jag kommer i denna motion försöka visa att det bästa sättet att sänka ungdomsarbetslösheten i Stockholm är att höja kommunalskatten för att sedan satsa på flera utbildningsplatser.

Bakgrund
Ungdomsarbetslösheten fortsätter öka i Sverige och ligger på hela 27 %. Detta är alltså beräknat på personer mellan 15-24 år och är inte säsongsjusterat. Arbetslösheten varierar dock kraftigt mellan olika säsonger. Under juni 2011 låg den uppe på 28,6% men under augusti 2011 låg den nere på 17,3%. Ungefär hälften av ungdomarna räknas bort pga. Diverse anledningar, främst heltidsstudier."... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomsarbetslöshet | Motion

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  efwfwgwrgfbbibibbbibiibibbibibibibibibibibiibibbi
 • 2015-10-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra bra ideer