Mpemba-effekten | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Godkänt
 • 12
 • 2323
 • PDF

Gymnasiearbetet: Mpemba-effekten | Gymnasiearbete

Gymnasiearbete som ska förklara Mpemba-Effekten. Detta innebär fenomenet om hur varmt vattnet fryser till is snabbare än kallt vatten.

Syfte
Det jag hade i syfte med detta arbete var för att ta reda på den kemiska processen av vattenkylning och få ett säkerställt svar på frågan som många ställer sig själva när de får frågan om varmt eller kallt vatten kyls först, sedan så vill jag utgå från resultatet och då göra en bedömning utifrån det på ett par faktorer som kan påverka mina resultat och motivera kring orsaker till varför Mpemba-Effekten uppkommer.

Frågeställningar
1. Kan man utan nödvändiga och utvecklade mätinstrument få bra resultat?
2. Vad skulle vara orsaken till att det varma vattnet fryser snabbare än det kalla?
3. Vad säger nutida vetenskapsmän angående Mpemba-Effekten? Finns det några vetenskapliga bevis?

Elevens kommentar

Man kan bara få godkänd på uppsatsen.

Innehåll

Mpemba-Effekten 1
Sammanfattning 2
Innehållsförteckning 3
Inledning-, faktabakgrund 4-5
Syfte, frågeställningar, metod-, material 6
Material 7
Resultat 8-10
Diskussion/Analys 11
Källförteckning 12

Utdrag

Inledning och faktabakgrund
Redan under grundskoleåldern så lär man sig att vatten börjar frysa till is när det är 0°C, det vill säga när det är kallt. När man får en utbildning i kemi så får man också veta att när det sker avdunstning så innebär det att ett ämne går över till gas form från flytande form, man har gett en benämning till denna reaktion vilket är endoterm reaktion. Endoterm reaktion innebär då att de kemiska bindningsenergierna ökas genom att man tar upp värmeenergi, vilket i sin tur innebär att vattenmassan blir kall av ångan som för iväg hettan. Erasto Mpemba var den tanzaniske studenten som lade märke till att vatten kyldes ner snabbare när det var varmt än när det var kallt, och var även den som hade medfört godkännandet av det vetenskapliga experimentet vilket hade lett till att man gav namn till fenomenet vilket blev Mpemba-Effekten. Mpemba-Effekten har fascinerat många människor världen över, detta har lett till att många har börjat undersöka den kemiska utvecklingsgången. Det som väcker säkert många människors intresse med att experimentera är den kluriga frågan som ställs, är det de kalla eller varma vattnen som kommer frysa först.
Upptäckten av denna berömda effekt har haft sin framkomst redan för längesedan av den kända vetenskapsmannen Aristoteles, som hade sina rötter ifrån Grekland och levde under ... Köp tillgång för att läsa mer

Mpemba-effekten | Gymnasiearbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tyckte om det mesta, fast inte de grammatiska felen och de många felstavningarna.
 • 2016-10-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Riktigt bra upplägg och genomförande av labrationer.
 • 2016-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt få datapunkter och extremt kort diskussion