MRSA och antibiotikaresistens | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 5
  • 1521
  • PDF

MRSA och antibiotikaresistens | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift kring MRSA och antibiotikaresistens. Eleven tar bland annat upp konsekvenserna och följderna som kommer med ett samhälle där antibiotikan inte längre är verksam mot bakterier.

Lärarens kommentar

Du fångar läsaren från första rad, men texten sitter kvar i huvudet långt efter att man har läst ut den sista raden. Fantastiskt jobbat!
Du har också fått med mycket viktig och aktuell fakta i uppgiften. Bra att du skrev en inledning i uppsatsen!

Innehåll

Encellig fortplantning
Snabb evolution mot MRSA
Antibiotikaspektrum
Human och djursjukvårdens motverkan
Framtiden får dödlig utgång
Antibiotikan i köttindustrin
En hållbar antibiotikaanvändning
Källor

Utdrag

Encellig fortplantning
Bakterier är organismer bestående utav endast en cell, som ständigt förökar sig igenom att dela sig och skapa en ny bakterie. Resultatet utav celldelningen, blir oftast en bakterie lik modercellen.
I en växande bakteriecell pågår det flera kopieringprocesser samtidigt i en och samma cell, trots det hinner cellen aldrig kopiera hela sitt DNA innan det är dags för en ny celldelning.
Celldelningen sker snabbare än DNA-kopieringen, den binära fissionen sker alltså utan fullständig DNA-kod. Detta leder till att en högre andel mutationer uppstår.
Mutationer är hos både kön och könlösa celler en utav förutsättningarna för evolution, oftast är mutationer i cellkärnan till bakteriens nackdel, men ibland är mutationen evolutionerande, och skapar framgångsfaktorer hos bakterien. Det kan handla om en ökad delnings förmåga, eller ett ökat skydd emot hot, som i många fall är antibiotika. Bakterier som blir utsatta för antibiotika, ger vid en evolutionerande muterad celldelning en bakterie som tål en större mängd antibiotika en dess modercell. När sedan den muterade bakteriecellen delar på sig, ger den en lika tålig avkomma, som i sin tur kan muteras vid celldelning, och ger en dottercell som är mer resistent än sin modercell.

Snabb evolution mot MRSA
Bakteriernas snabba celldelning och fortsatta evolution på grund av dagens höga antibiotikaanvändning, gör ständigt bakterier mer motståndskraftiga mot antibiotika, och en resistentbakteriekoloni utvecklas... Köp tillgång för att läsa mer

MRSA och antibiotikaresistens | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.