Multipla alleler och evolution: Evolution i liten skala | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1201
 • PDF

Multipla alleler och evolution: Evolution i liten skala | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att studera evolutionen i liten skala och undersöka genernas roll. Eleven tar hjälp av pärlor i olika färger som får representera alleler av en gen. Det finns tre multipla alleler i laborationen: en är skadlig och dominant, en är letal och recessiv, och en är ofarlig och recessiv.

Lärarens kommentar

Strålande bra labbrapport! Du får med alla viktiga delar, skriver korrekt, använder relevanta tabeller och diagram, drar genomtänkta slutsatser och kopplar till verkligheten på ett nyanserat sätt. Omdöme A på labbrapporten. Bra jobbat!

Innehåll

Laborationsrapport

Laboration 2 Multipla alleler och evolution
- Teori
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Material
• 150st blå kulor
• 150st gröna kulor
• 150st röda kulor
• Linjal
• Två bägare

Utförande
De olika kulorna ges en egenskap.
Blå: letal och recessiv (l)
Gul: farlig och recessiv (r)
Röd: skadlig och dominant (S)
De sammanlagde 450 pärlorna placeras i en bägare 1. Utan att titta plockas 50st pärlor ut en efter en till en ny bägare 2. Dessa 50 kulor representerar populationens genpol. Det antecknas hur många av de letala, farliga samt de skadliga kulorna som befinner sig i bägare 2 och ges namn som generation 0.
Från de 50 pärlorna tas 2 pärlor åt gången utan att titta. Om de två pärlorna är homozygoter av den skadliga eller letala så är det en letal kombination och då dör den och ska därför tas bort. Det tas två pärlor åt gången enda tills alla 50 pärlorna är upplockade. Antalet letala kombinationer antecknas i generation 0.
De övriga kombinationerna är överlevande och läggs tillbaka i bägare 2. Det fylls på tills det befinner sig 50 pärlor igen i bägare 2 med nya pärlor från bägare 1 som plockas utan att titta en efter en. Antalet letala, farliga samt de skadliga kulorna som nu befinner sig i bägare 2 beräknas och ges namn som generation 1.
Det plockas på nytt ut 2 pärlor åt gången utan att titta och de letala kombinationerna tas bort och antalet antecknas i generation 1 medan de överlevande läggs tillbaka i bägare 2.
Denna process fortsätter tills 10 generationer genomförts.
Värdena presenteras i tabell 1 under rubriken resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Multipla alleler och evolution: Evolution i liten skala | Labbrapport

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2019-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknas källor. Jag anser inte att denna labbrapport ligger på ett A, snarare ett C på sin höjd. Medelmåttigt ospråk, otillräcklig bakgrundsfakta och reflektioner. Lättförståelig text med ett bra diagram och tabell. Bra och tydliga instruktioner.
 • 2016-07-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Använd bara hjälpte mig att förstå hur jag skulle gå tillväga då jag tyckte de var lite snurrigt
 • 2019-09-09
  Bra skrivet
 • 2016-10-23
  Jätte bra! Nu kan jag andas!