Multipla alleler och evolution | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 667
  • PDF

Multipla alleler och evolution | Labbrapport

En laborationsrapport vars syfte är att få större inblick i evolutionsläran genom att undersöka olika alleler som i laborationen representeras av färgade plastkulor. Allelerna är antingen skadliga, dödliga och ofarliga, samt recessiva eller dominanta.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
-Felkällor
- Källor

Utdrag

Materiel:
Ca 450 färgade plastploppar i färgerna röd, gul och blå.
Tre skålar.
En linjal.

Utförande:
Jag samlade och blandade mina plastploppar i en av skålarna. Enligt instruktionerna så började då med att välja ut de 50 första allelerna och räknade de skadliga respektive de letala allelerna. Jag förde in informationen i min tabell och började sedan att plocka fram ”individer”, räkna de dödliga allele-kombinationerna, ersätta de dödliga plopp-paren med slumpade nya ploppar och allt eftersom dokumentera de nya generationernas resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Multipla alleler och evolution | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-06-15
    Bra, men skrivet i jag-form.