Multiresistenta bakterier | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • A
 • 9
 • 2028
 • PDF

Multiresistenta bakterier | Labbrapport

En rapport som handlar om multiresistenta bakterier och vad som orsakar multiresistens. Överkonsumtion av antibiotika tas upp som en orsak och konsekvenserna av detta på nutid och framtid diskutera. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Hur det kan komma sig att läkemedlet som uppfanns på 1930-talet av Alexander Flemming redan har förlorat stor verkan?
- Har bakterierna blivit bättre anpassade på egen hand eller är det hos människorna skulden ligger?

Innehåll

Multiresistenta bakterier: Extended Spectrum Beta-Lactamase

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Avgränsningar
1.4 Begreppsdefinitioner
2. Metod och material
3. Avhandling
3.1 Redogörelse av ESBL
3.2 ESBL:s evolution
3.3 Bärarskap
3.4 Ehec epidemi 2011
4. Diskussion
5. Slutsatser
6. Sammanfattning
7. Källförteckning
7.1 Digitala källor

Utdrag

1. Inledning
Idag talar media mycket om att överkonsumtionen av antibiotika är ett problem och att åtgärder behövs göras för att hindra bakteriers resistans mot läkemedlet. Hur det kan komma sig att läkemedlet som uppfanns på 1930-talet av Alexander Flemming redan har förlorat stor verkan? Har bakterierna blivit bättre anpassade på egen hand eller är det hos människorna skulden ligger?

1.1 Bakgrund
Människors hälsa står idag med ett stort hot för en bra framtid, problemet finns hos de antibiotikaresistenta bakterierna, ett bekymmer som kraftigt ökar i samhället. Det kostar sjukhus enorma summor pengar att handskas med detta problem och smittorisken är väldigt stor.

1.2 Syfte
Syftet är att skildra problemet med överkonsumtion av antibiotika som är ett stort bekymmer i nuläget och i en snar framtid, detta ska ha fokus på multiresistenta bakterier och hur dessa har anpassat sig mot våra bekämpningsmedel.

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen kommer vara avgränsad till de vanligaste av ESBL-typerna och går inte in på varje ESBL-enzym, då det finns över 500 olika. Resistansen mot läkemedel hos bakterier har många orsaker, därför är uppsatsen reducerad till de som orsakas av enzymer vilka ger bakterien en smittsam resistens. Det är den vanligaste orsaken till problemet och är därför ett väldigt intressant område... Köp tillgång för att läsa mer

Multiresistenta bakterier | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse