Muntligt föredrag om sexuellt utnyttjande av barn | Disposition

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Kommunikation
  • C
  • 2
  • 516
  • PDF

Tal: Muntligt föredrag om sexuellt utnyttjande av barn | Disposition

En planering av ett muntligt föredrag i ämnet kommunikation, som handlar om sexuellt utnyttjande av barn. Eleven redogör för sitt upplägg och disposition samt motiverar ämnesvalet. De olika delarna i talet beskrivs både till innehåll och tidsåtgång.

Innehåll

Frågeställning
Inledning
Innehåll (informationssökning, material)
Avslut
Tidsplanering
Källor

Utdrag

Jag har valt att mitt föredrag ska handla om sexuellt utnyttjande mot barn. Jag valde detta för det är ett väldigt stort ämne ute i världen, jag tycker även att det är ett väldigt viktigt ämne. Jag ville samtidigt prata om något viktigt samtidigt som jag vill lyckas fånga åhörarna och få deras intresse vilket jag tror att jag kan lyckas med när jag har detta ämnet. Jag kommer göra allt vad jag kan för att få de högsta betygen på detta arbete då jag ska plugga vidare senare och behöver höga betyg för min linje. För att jag ska lyckas med detta har jag valt att jag kommer använda mig av två filmklipp, båda är på cirka 1 minut var, sedan kommer jag använda mig av en Power Point också. Syftet med arbetet är att väcka intresse och känslor till ett ämne som är vanligare än vi kan tro. Jag har valt att mitt föredrag ska vara runt 30 minuter.

--

Inledning:
För att fånga åhörarnas intresse och nyfikenhet har jag valt att börja min inledning med ett filmklipp som jag tycker fångar ens intresse väldigt bra. Filmklippet som jag ska börja med är 1.25 minuter lång. Filmklippet är följande... Köp tillgång för att läsa mer

Muntligt föredrag om sexuellt utnyttjande av barn | Disposition

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Muntligt föredrag om sexuellt utnyttjande av barn | Disposition.