Musselodling och miljöproblem | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Miljö- och energikunskap
  • B
  • 2
  • 653
  • PDF

Musselodling och miljöproblem | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om musselodling som metod att motverka miljöproblem i kustnära områden.

Eleven svarar på följande frågor:
1.Vilket problem är det man vill lösa med hjälp av musselodlingen?

2. På vilket sätt kan musselodling vara en lösning på problemet?

3. Till vad kan man använda alla dessa musslor? Löser musselodlingen flera problem?

3. I Lysekil samarbetade kommunen med ett musselodlingsföretag istället för att bygga ut ytterligare kväverening på sitt kommunala reningsverk. Kommunen betalade företaget för att sköta musselodlingen. Tyvärr fungerade inte försöket vilket berodde på missförhållanden i företaget som tog på sig musselodlingen. De klarade inte av sin uppgift.
Vad tycker du allmänt om den typ av lösning som beskrivs i punkt 3? Fördelar? Nackdelar?

Lärarens kommentar

Bra resonemang där du kopplar samman musslornas reningsförmåga och användbarhet med andra större miljöproblem.

Utdrag

Vilket problem är det man vill lösa med hjälp av musselodlingen?
1. Syrebristen vid havsbotten är problemet som man försöker lösa. Med ett överskott av näringsämnen såsom kväve och fosfor i vattnet, ökas tillväxten av alger och växtplankton som ger upphov till ökad algblomning. När dessa organismer dör, sänks dem ner till botten och sedan behöver dem brytas. Så kallade nedbrytare bryter ner dessa döda organismer, men pga. mer organismer att bryta, behövs det mer syre att använda. På sådant sätt blir vattnet mer syrefattigt eftersom nedbrytare använder det mesta av det för att bryta ner alla dessa döda alger och plankton.

På vilket sätt kan musselodling vara en lösning på problemet?
2. Blåmusslor är s.k. filtrerare, dvs. dem livnär sig på att filtrera vatten och äta de organismer och partiklar såsom algplankton som finns i vattnet. Med minskat mängd algplankton och andra organismer sänks syrekonsumtionen vilket leder till bättre bottenhälsa i hav och sjöar. Fosfor och kväve som tas upp när blåmusslor äter plankton är en anledning till en minskad algblomning i vatten. Om det mindre alg och växtplankton då finns det mindre organismer som... Köp tillgång för att läsa mer

Musselodling och miljöproblem | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.