Näktergalen och rosen | Novellananlys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • A
  • 3
  • 1207
  • PDF

Novellanalys: Näktergalen och rosen | Novellananlys

En novellanalys av Oscar Wildes "Näktergalen och rosen".
Eleven analyserar berättarperspektivet, dispositionen, miljöbeskrivningen, språket, gestaltningar, syftet och budskapet.

Elevens kommentar

Enstaka stavfel och ordval.

Innehåll

Berättarperspektiv
Disposition
Miljöbeskrivning
Språk
Gestaltning
Syfte
Budskap

Utdrag

Novellen jag har läst heter ”Näktergalen och rosen” och är skriven av Oscar Wilde. Detta är en välkänd novell som människor analyserat och grubblat över enda sedan 1900 – talet. I detta dokument kommer jag bland annat analysera berättarperspektivet, dispositionen och syftet med denna korta berättelse. Kortfattat handlar novellen om en ung student som så gärna vill dansa med en flicka som han fått upp ögonen för. Till sin stora lycka lovar hon att dansa med honom om han tar med sig en röd ros till henne. Gråtandes och ropandes inför sig inser pojken att han inte har en röd ros tillgänglig. Således får näktergalen bli den så kallade räddaren i nöden, eller kanske inte.

Efter att ha läst och analyserat färdigt novellen kan jag konstatera att berättarperspektivet i texten är allvetande. Följande mening visar ett tydligt exempel på detta: ”Äntligen någon som hyser den sanna kärleken, sade näktergalen”. Det är alltså Oscar Wilde själv som är den allvetande i texten. Dispositionen i ”Näktergalen och rosen” är väldigt bra planerad och väl strukturerad. Det finns en tydlig röd tråd från början till slut och ingenstans i texten utelämnas... Köp tillgång för att läsa mer

Näktergalen och rosen | Novellananlys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Näktergalen och rosen | Novellananlys.