Näringskedjor i ekosystem | Frågor och svar | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 4
  • 875
  • PDF

Näringskedjor i ekosystem | Frågor och svar | Biologi

Det här är olika frågor och svar som är relaterade till näringskedjor i ekosystem. Frågorna handlar om förändringar i populationen hos vissa djur samt om livscykeln hos växter.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Svartmesens ekologiska nisch på Gotland respektive fastlandet är olika. Beskriv och förklara skillnaden.
2. Antalet skinn som såldes av pälshandlare ligger till grund för beräkningar av antalet harar och lodjur i Canada mellan åren 1845–1925. Harar är en stor andel av lodjurens föda. De uppskattade populationerna av hare och lodjur visas i diagrammet nedan.
a. Vilken kurva visar harpopulationen? Motivera!
b. Hur skulle dessa populationer påverkas om ytterligare ett rovdjur, med hare som bytesdjur, fördes in i Canada? Motivera även detta!
3. Familjen Ekosmart bor i ett hus på landet. De har kompost och är självförsörjande på grönsaker. Jorden från komposten används till grönsaksodlingen. Det bildas ett kretslopp mellan grönsaker-kompost-odlingsland-grönsaker.
a. Beskriv hur närsalter rör sig i detta kretslopp, och varför det är ”bra” med kompostjord för deras grönsaksodling.
b. En kompost kan bli väldigt varm, kanske ca 60 grader, och den ökar inte så mycket i mängd trots man hela tiden lägger på mer och mer. Förklara.
4. Tänk dig att man planterar små granplantor på ett kalhygge när man har avverkat skogen. Efter 80 år har skogen växt upp och trädens sammanlagda vikt (biomassa) är tusentals ton. Var kommer dessa tusentals ton biomassa ifrån? Beskriv och förklara tydligt.
5. Stora däggdjur, som varg, lo, tigrar, och valar, är nästan alltid ”hotade” på något sätt, och flera större däggdjur har dessutom ”försvunnit” bara de senaste 20000 åren, t.ex. mammuten, vildrenar. Samma sak gäller också t.ex. större rovfåglar som berguv, pilgrimsfalk, havsörnar – de ”räddas” ibland kvar genom olika projekt och att vi skapar naturreservat och skyddade platser. Vad tror du det kan finnas för skäl till att en art försvinner/dör ut på en viss plats? Är stora däggdjur eller rovdjur extra hotade?

Utdrag

1. SVARTMESENS EKOLOGISKA NISCH PÅ GOTLAND RESPEKTIVE FASTLANDET ÄR OLIKA. BESKRIV OCH FÖRKLARA SKILLNADEN.
På Gotland lever svartmesen fri från konkurrens från talltita och kan således utnyttja hela sin fundamentala nisch d.v.s. den fundamentala nisch och den realiserade nischen sammanfaller och svartmesen kan utnyttja hela grenen till att söka föda på.
På Fastlandet tvingar konkurrensen mellan talltita, talgoxe och svartmesen att endast söka föda längst ut på grenspetsarna, d.v.s. den realiserade nischen blir mindre än den fundermentala nischen på fastlandet för svartmesen. Alltså svartmesarna på Gotland har en... Köp tillgång för att läsa mer

Näringskedjor i ekosystem | Frågor och svar | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.