Näthat | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 9
 • 2712
 • PDF

Näthat | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven undersöker olika former av näthat. Fokus ligger på näthat bland ungdomar och näthat mot kvinnor, där eleven bland annat diskuterar näthatets förekomst, orsaker och konsekvenser.

Innehåll

VARFÖR NÄTHAT?
- Inledning
- Frågeställning
- Metod/material
- Huvudtext: Näthar
-- Näthatet bland ungdomar
-- Näthatet mot kvinnor
-- Näthatet och demokratin
- Diskussion

Utdrag

"Näthatet mot kvinnor
Enligt genusforskaren Anneli Häyrén Weinestål är näthatet mot kvinnor ett utbrett problem. Självklart drabbas även män av hat på internet men skillnaden är att det inte är på ett sexuellt plan. De sexualiserade hoten handlar om att få tyst på kvinnor, näthatarna vill att kvinnorna ska bli rädda och få skuldkänslor och man förväntar sig också att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Näthat | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var bra och man har förstått vad som står i texten
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Okej uppsats som kan vidareutvecklas