Näthat - varför näthatas kvinnor? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 12
 • 367
 • PDF

Näthat - varför näthatas kvinnor? | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om näthat, och som ställer sig frågan: Varför näthatas kvinnor? Här resoneras utifrån olika relevanta källor kring varför man näthatar och varför just kvinnor är mer utsatta. Eleverna har dessutom genomfört en mindre enkätundersökning i sin egen skola, som visar hur vanligt det är att se eller utsättas för näthat bland just denna grupp.

Studienets kommentar

LIL: Det här är inte en uppsats som går på djupet, och den svarar tyvärr inte på sin egen frågeställning om varför just kvinnor är utsatta. Den är mer deskriptiv till sin natur. Godkänner ändå eftersom den är unik och har bra fakta med, men får gärna ersättas om vi får in mer djupgående.

Innehåll

1. Inledning
2. Syfte
2.1 Frågeställning
3. Metod
3.1 Källkritik
4. Resultat
4.1 Bakgrund
4.2 H ur handskas man med näthat?
4.3 Effekten
4.4 Straff
4.5 Enkätundersökning
5 Diskussion och slutsats
5.1 Diskusson
5.2 Slutsats
Källförtäckning

Utdrag

Inledning:

I vårt samhälle förekommer det ofta att människor blir näthatade. Vi har tittat och undersökt olika organisationer som arbetar mot näthat, bland annat BRIS och Friends. Organistionen Friends skriver exempelvis att hela en tredjedel har blivit kränkt eller liknande via internetet. Organisationen BRIS och .SE har på en undersökning ställt frågan “har du någongång känt dig taskigt behandlad på nätet någon gång?”, resultatet av undersökningen visade att 61% av personerna som deltog svarade ja, det vill säga att 39% svarade nej.

Det vi ifrågasätter är varför det framförallt är kvinnor som utsätts mest för detta och varför det händer överhuvudtaget. Näthat generellt innebär att människor blir kränkta och utsätts av hatiska kommentarer på Internet. Detta sker ofta på sociala medier exempelvis Instagram, Facebook, bloggar och Twitter. Men det uppkommer också på...

2. Syfte
Dagligen är det många som utsätts för allvarliga hot på nätet som sedan har fått konsekvenser av de. Det kan vara till exempel självmordstankar, depression eller att man blivit ledsen. Just på grund av detta är vårt mål att att sätta stopp för näthat och få en förståelse till varför näthat har blivit ett så stort problem i samhället.

2.1 Frågeställning
- Varför näthatas kvinnor?
Varför vi har valt att fokusera på just varför kvinnor utsätts för näthat är för att det är ofta det kvinnloga könet som utsätts för näthat... Köp tillgång för att läsa mer

Näthat - varför näthatas kvinnor? | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och användbart innehåll!
 • 2016-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Allt finns med i uppsatsen och bra gjort

Material relaterade till Näthat - varför näthatas kvinnor? | Fördjupningsarbete.