Nalle Puh - Ior och de psykologiska perspektiven | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • B
  • 14
  • 4477
  • PDF

Nalle Puh - Ior och de psykologiska perspektiven | Analys

Arbetet innehåller flera olika psykologiska analyser av Ior i Nalle Puh. Eleven analyserar Ior utifrån beteendeperspektivet, biologiska perspektivet, psykodynamiska perspektivet och det kognitiva perspektivet.

Frågeställning:
Utöver att jag ska analysera hur de fem olika perspektiven ser på Ior så ska jag även avsluta med en egen reflektion hur jag själv skulle tolka Ior. Det kommer jag göra genom att först utreda Ior i varje perspektiv och sedan bilda en egen uppfattning om hur jag tolkar honom, som en egen analys. I min reflektion kommer jag svara på följande frågor:

- Vad är Iors bakgrund?
- Är det endast Ior som ser hur besvärligt livet är egentligen eller är han bara pessimistisk?
- Påverkar de andra karaktärerna i filmen Ior?

Lärarens kommentar

Bra arbete, reflekterande text. Du kunde ha gjort en grundligare psykoanalys och varit mer neutral.

Elevens kommentar

Jag skulle gjort psykoanalysen och tagit fram tydligare försvarsmekanismer och tagit fram mer för och nackdelar.

Innehåll

Frågeställning: 2
De olika karaktärerna i filmen 3
Ugglan: 3
Nalle Puh: 3
Ior: 3
Nasse: 3
Ru: 3
Tiger: 3
Kanin: 4
Kängu: 4
Christoffer Robbin: 4
Sorken: 4
Beteendeperspektivet: 5
Ior i det beteendeperspektivet 5
Biologiska perspektivet 6
Ior i det biologiska perspektivet 6
På vilket sätt är Ior deprimerad? 7
Pykodynamiska perspektivet 8
Ior i det psykodynamiska perspektivet 8
En avgörande pyskoanalys? 8
Ior i det humanistiska perspektivet 9
Omätligt 10
Självet och idealsjälvet 10
Vägledning 10
Kognitiva perspektivet 11
Ior i det kognitiva perspektivet 11
Kognitiva scheman 11
Min personliga analys 12

Utdrag

Inledning:
Nalle Puh bjuder på många olika personligheter i filmen, allt från att Nasse är enslig som person till Tiger som är hyperaktiv. Man kan fråga sig varför just Walt Disney har valt att ta med just dessa personligheter i filmen? Vad är bakgrunden till att Ugglan nästan vägrar lyssna på någon annan? Ior framställs som väldigt dyster, pessimistisk och vad ligger bakom det från början ska jag försöka ta reda på genom att analysera Ior i de fem olika perspektiven:
- Behavioristiska perspektivet
- Biologiska perspektivet
- Pykodynamiska perspektivet
- Humanistiskta perspektiv
- Kognitivta perspektiv

---

Ior i det beteendeperspektivet
Jag tror att Ior inte fick prata om det trauma som han gick igenom. För hans ser alla runt omkring vara positiva om när de känner att dem gör något bra men Ior upplever aldrig den känslan tyvärr.
Genom habituering så märker man att Ior reagerar på stimuli då han ser sin svans så blir han mer deprimerad än vad han var tidigare. Som det står han har lärt sig av sin erfarenhet att det inte blir bra och då han han börja tänka att inget kommer bli bättre än såhär. Det trauma han har gått igenom har haft en stor påverkan på hur han ser sig själv. Att amputera bort en kroppsdel kan göra en människa ledsen och att den inte känner sig som sig själv. När Christoffer spikar fast svansen igen blir inte Ior överlycklig utan han forsätter vara sansad, lugn och dyster. Tyvärr så ser man inte hur känslorna påverkar en människa i det här perspektivet men dock så kan man se att i den sociala inlärningen så krävs det motivation, minne och uppmärksamhet och där kan man säga att Ior uppfyller endast 2 av 3 då han saknar motivationen till att skapa en bättre livskänsla. Minne det har han och han är uppmärksam. Operant betingning ser man tydligt när Ugglans hus går sönder och då ger Ior... Köp tillgång för att läsa mer

Nalle Puh - Ior och de psykologiska perspektiven | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Nalle Puh - Ior och de psykologiska perspektiven | Analys.