Namnets makt | Novellanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 604
  • PDF

Namnets makt | Novellanalys

En analys av fantasynovellen ”Namnets makt”, skriven av den amerikanska författaren Ursula LeGuin. Eleven utreder vad verket säger om namns betydelse och identitet, och diskuterar verkets budskap.

Lärarens kommentar

Bättre struktur.

Utdrag

Vi får en tydlig bild av namnets innebörd från Palanis lektion med hennes elever där hon diskuterar ämnet namnet makt. De regler som lades fram är att man aldrig får fråga efter någons namn och aldrig avslöja sitt eget. Ditt namn är du och om någon kan ditt namn så har de makten att omvandla dig till ditt sanna jag. Det leder till att ingen på... Köp tillgång för att läsa mer

Namnets makt | Novellanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.