Narcissism | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2a
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1214
 • PDF

PM (Promemoria): Narcissism | PM

Ett PM som handlar om narcissism. Här beskrivs personlighetsdraget narcissism liksom personlighetsstörningen. En diskussion förs kring var gränsen går mellan en hälsosam nivå av självgillande och ohälsosamma drag av narcissism. Dessutom berättas här om hur man historiskt sett har sett på personlighetsstörningen narcissism.

Innehåll

Narcissism

- Sammanfattning
- Inledning
- Fakta
- Symptom
- Behandling
- Diskussion/Analys
- Källförteckning
- Källanalys

Utdrag

De har ofta drag av borderline och över att vara antisociala. Vilket kommer att komplicera det mer. Människor med narcissism visar ingen empati eller intresse för andra, men de vill att andra ska vara intresserade av dem själva. De kritiserar alla men vägrar ta emot ifrågasättande eller anklagelser. Genom att påpeka andras brister slipper de sina egna. De tror sig ofta ha en stor talang, de uppvisar arrogans mot andra men... Köp tillgång för att läsa mer

Narcissism | PM

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett bra arbete, som förklarar utförligt den psykologiska störningen, narcissism!
 • 2017-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  var hjälpsam och bra