Narcissism | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 728
  • PDF

Narcissism | Utredande text

En utredande text om det antika begreppet narcissism. Uppgiften var att skriva om begreppets historia, samt om eleven själv tror att det kommer kvarleva i framtiden eller ej.

Utredande text | Guide - Se här

Utdrag

Inom den grekiska mytologin förekom det en otroligt vacker figur som var omtalad för sin skönhet, Narcissus. Enligt grekisk gudalära förälskade Narcissus sig i sin spegelbild och hans dödsorsak var att han stirrade på sin spegelbild tills han avtog. Från denna företeelse uppkom det antika begreppet narcissism. Termen står för individens självupptagenhet och självförälskelse (Wikipedia, 2016). Denna utredning kommer att undersöka hur termen fortlever och används under modern tid. Inledningsvis presenteras det hur begreppet används idag, med källor från en bok och artiklar. Därefter presenteras en egen personlig uppfattning kring ordet narcissism och dess trolighet till att kvarleva som ett ord i framtiden.

Den vetenskapliga tolkningen av narcissism kallas för narcissisk personlighetsstörning. Personer med detta symptom växlar oftast mellan två motstridande självsyner. Ena självsynen innefattar att man är oöverträfflig, felfri och grandios. Den andra består av skam, avsky och ... Köp tillgång för att läsa mer

Narcissism | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.